Trzecia dawka szczepionki w Polsce. Dla kogo?

Od 1 września możliwa jest w Polsce rejestracja na szczepienie trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Od 2 listopada lista osób została rozszerzona- szczepienie może przyjąć każda dorosła i chętna osoba. Kiedy można ją przyjąć trzecią dawkę? Gdzie można znaleźć skierowanie na szczepienie przypominające? Zapraszamy do lektury artykułu!

Poszerzenie grupy osób do szczepień dawką przypominającą

Od 2 listopada wszystkie chętne i pełnoletnie osoby mogą przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Dawkę przypominającą można przyjąć, jeśli upłynęło 5 miesięcy od zakończenia poprzedniego cyklu szczepień.

trzecia dawka szczepionki w Polsce

Dla kogo trzecia dawka szczepionki?

Do przyjęcia przypominającej dawki szczepienia zostały na ten moment (11.10.2021 r.) uprawnione trzy grupy:

    • osoby powyżej 50 roku życia
    • medycy
    • osoby z zaburzeniami odporności
    • Od 2 listopada także osoby powyżej 18 roku życia, które są chętne przyjąć dawkę przypominającą

W pierwszej kolejności do szczepienia 3 dawką zostali zakwalifikowane osoby z zaburzeniami odporności. Od 24 września na szczepienie przypominające mogą zgłaszać się także osoby powyżej 50 roku życia oraz pracownicy służby zdrowia.

Kogo zalicza się do osób z zaburzeniami odporności?

Zaburzenia odporności to problem dotykający osoby poddawane leczeniu immunosupresyjnemu czy też aktywnemu leczeniu przeciwnowotworowemu. Zalicza się do nich także osoby po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat, chorych leczonych obecnie dużymi dawkami kortykosteroidów czy też osoby przewlekłe dializowane z powodu niewydolności nerek. Do tej grupy zaliczani są  również pacjenci z zakażeniem wirusem HIV.

Trzecia dawka szczepionki na COVID – kiedy można przyjąć?

W zależności od grupy, do której należy pacjent, trzecią dawkę szczepionki można przyjąć:

  • 28 dni po przyjęciu drugiej dawki w przypadku osób z zaburzeniami odporności
  • 5 miesięcy po przyjęciu drugiej dawki w przypadku osób po 50. roku życia i medyków, a także w przypadku każdej chętnej dorosłej osoby.

Dla osób bez zaburzeń odporności, które przeszły pełny schemat szczepienia, podawany jest preparat Pfizer lub Moderna (w drugim przypadku połowa dawki)- niezależnie od tego, czy wcześniej były szczepione preparatem mRNA (Pfizer i Moderna), czy też jednodawkowym Johnson&Johnson. W przypadku osób z upośledzeniem odporności podawane są także te dwa preparaty do wyboru, z tą różnicą, że Moderna podawana jest w pełnej dawce.

Po co podaje się szczepienia przypominające?

Zjawisko „słabnącej odporności” dotyczy wielu szczepionek i polega na spadku odporności związanej z obniżeniem poziomu przeciwciał wraz z upływem czasu. Ma to miejsce w przypadku szczepień na choroby takie jak błonica, tężec czy krztusiec, dlatego tak istotne jest przyjmowanie dawek przypominających.

W przypadku COVID- 19 nie ma jednoznacznej informacji dotyczącej poziomu przeciwciał, który zapewni skuteczną ochronę przez zachorowaniem, wiadomo jednak, że dodatkowa ilość przeciwciał wzmocni odporność i zmniejszy ryzyko zakażenia.

Skierowanie na trzecią dawkę

Skierowanie na szczepienie

Z dniem 1. września osobom z zaburzeniami odporności wystawiono automatycznie e-skierowania na trzecią dawkę szczepienia. Od 24 września także  seniorzy po 50. roku życia na swoich internetowych profilach pacjenta mają wystawione e-skierowania – w przypadku braku skierowania należy zgłosić się do lekarza 1. kontaktu (POZ). Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci oraz ratownicy medyczni otrzymają skierowania automatycznie – w razie ich braku należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub do podmiotu wykonującego szczepienia.

Od 2 listopada każda pełnoletnia osoba, która przyjęła drugą dawkę minimum 180 dni temu, także ma automatycznie wystawione e-skierowanie.

Zapisz się na szczepienie w punkcie szczepień LASERMED już dziś.

Zapisy pod numerem: 18 475 50 06