ciąża pozamaciczna

Ciąża pozamaciczna – poziom hcg

Ciąża pozamaciczna – poziom hcg

Ciąża – jakie stężenie beta HCG

Gonadotropina kosmówkowa (hcg) jest produkowana przez syncytiotrofoblast. Jeżeli stężenie HCG jest ujemne możemy wykluczyć ciążę, prawdopodobieństwo występowania ciąży jest też bardzo niskie gdy stężenie hCG w surowicy jest mniejsze niż 10 mjm./ml. Jeżeli natomiast poziom HCG przekracza 25 mjm./ml możemy rozpoznać ciążę. Przedział pomiędzy 10 a 25 mjm./ml nie daje jednoznacznej odpowiedzi i wymaga dalszych badań. Najwyższe stężenie β-HCG w surowicy osiąga między 8 a 10 tygodniem ciąży.


Ciąża pozamaciczna – jakie stężenie beta HCG


Regularne wykonywanie pomiarów stężenia HCG jest zaraz obok ultrasonografii podstawowym narzędziem diagnostycznym. Stężenie beta HCG przy ciąży pozamacicznej może mniejsze niż 10 mjm./ml, należy w tedy zastosować laparoskopię by zdiagnozować ciążę. W prawidłowo przebiegającej ciąży stężenie β-HCG podwaja się w ciągu 2 dni. Natomiast u pacjentek, u których zdiagnozowano ciążę pozamaciczną zwykle stężenie to pozostaje bez zmian. Przy stężeniu β-hCG 1500 mjm/ml nie stwierdza się ciąży wewnątrz jamy macicy.