Choroby, które osłabiają odporność.

choroby które zmniejszają odporność

Jakie choroby osłabiają odporność?

Spadek odporności w podeszłym wieku jest czymś naturalnym, niekiedy jednak odporność szwankuje znacznie wcześniej. Odpowiedzialne za to są wtórne niedobory odporności. Pojawiają się one znacznie częściej niż pierwotne. Wtórne niedobory odporności to zaburzenia odporności spowodowane występowaniem towarzyszących chorób metabolicznych.

❗ Do chorób wpływających na odporność zaliczamy m.in. choroby nowotworowe, przewlekłą niewydolność nerek i wątroby oraz cukrzycę. ❗

Osłabienie odporności pojawia się także w sytuacjach, które ogólnie osłabiają organizm. Są to niedożywienie, różnego rodzaju rany, przebyte operacje czy oparzenia.

Cukrzyca

Aby mechanizmy komórek układu odpornościowego mogły skutecznie eliminować drobnoustroje potrzebne jest paliwo-czyli energia. Energia do prawidłowego funkcjonowanie leukocytów pozyskiwana jest z glukozy m.in. w procesie glikolizy. Cukrzyca typu II, charakteryzuje się wysokim stężeniem glukozy we krwi , opornością na działanie insuliny i jej względnym niedoborem. Deficyt insuliny wpływa na upośledzenie procesu pozyskiwania energii z glukozy, przez co komórki odpornościowe mają obniżoną zdolność do eliminowania wirusów, bakterii i grzybów. W wyniku tego, cukrzycy narażeni są na częstsze, ale również intensywniejsze infekcje. Dlatego ważne jest ciągłe kontrolowanie poziomu cukru, zwłaszcza podczas infekcji. Stale monitorowana i wyrównywana cukrzyca może znacząco poprawić komfort życia.

Choroby, które osłabiają odporność, to nie tylko wina trybu życia

Choroba nowotworowa

Komórki nowotworowe są metabolicznie bardziej czynne niż komórki zdrowe, a ponadto wydzielają czynniki wpływające na metabolizm innych komórek organizmu. Wydzielają one czynniki immunosupresyjne, które hamują działanie układu odpornościowego. Podczas leczenia nowotworów również obserwowane są spadki odporności. Leczenie systemowe nowotworów, czyli chemioterapia wiąże się z częstym występowaniem objawów niepożądanych. Powikłania te mogą pojawić się w trakcie leczenia, a także w różnym czasie po jego zakończeniu. Cytostatyki stosowanie w chemioterapii niszczą komórki nowotworowe, ale nie czynią tego w sposób wybiórczy.

Komórki nowotworowe są metabolicznie bardziej czynne niż komórki zdrowe, a ponadto wydzielają czynniki wpływające na metabolizm innych komórek organizmu. Wydzielają one czynniki immunosupresyjne, które hamują działanie układu odpornościowego. Podczas leczenia nowotworów również obserwowane są spadki odporności. Leczenie systemowe nowotworów, czyli chemioterapia wiąże się z częstym występowaniem objawów niepożądanych. Powikłania te mogą pojawić się w trakcie leczenia, a także w różnym czasie po jego zakończeniu. Cytostatyki stosowanie w chemioterapii niszczą komórki nowotworowe, ale nie czynią tego w sposób wybiórczy.

Przewlekła niewydolność nerek

Do chorób, które obniżają odporność należy również przewlekła niewydolność nerek. W jej przebiegu zaobserwowano złagodzenie objawów chorób autoimmunizacyjnych, a także zwiększoną zapadalność na niektóre choroby zakaźne (np. gruźlicę). U chorych stwierdza się osłabienie odpowiedzi komórkowej, zdolności fagocytarnej komórek (czyli zdolności do eliminacji drobnoustrojów) oraz upośledzoną syntezę przeciwciał odpornościowych.

Osobom cierpiącym na jedną z powyższych chorób, zaleca się szczególne zachowanie ostrożności. Wspólne dbanie o siebie z rodziną, eliminowanie niezdrowych nawyków, leczenie i stały monitoring organizmu mogą polepszyć poczucie bezpieczeństwa i samopoczucie.